St. Petrus

Welkom bij St. Petrus!

St.Petrus is een Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., waar de belangen van de leden -én niet-leden-, voorop staan. Wij menen dat het onderlinge karakter in het uitvaartwezen gehandhaafd dient te worden en niet ten prooi mag vallen aan commerciële doeleinden. Wij werken dan ook zónder winstoogmerk waarbij vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. St.Petrus verzorgt uitvaarten van iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of lidmaatschap. Voor eventuele vragen of andere informatie?

Bel met onze uitvaartleidsters: Monique Bankras of Lian Kroon (tel. 0229- 755 484 of b.g.g. 06 1144 4417)

St. Petrus

Voor het melden van een overlijden belt u: 06 1144 4417

devider