Contributie en ledenvergoeding

€4,00 per persoon per jaar (v.a. 0 t/m 18 jr.)
€7,50 per persoon per jaar (v.a. 19 t/m 21 jr.)
€30,00 per persoon per jaar (v.a. 22 jr.)

Vanaf uw 22e verjaardag betaalt u, gedurende een periode van 30 jaar contributie/premie. Daarna is het lidmaatschap vrij van contributie/premie betaling! Nieuwe leden vanaf 40 jaar die lid willen worden dienen zich in te kopen. Informeer naar de voorwaarden bij het secretariaat.

Zowel de contributie als de naturavergoeding wordt in het ‘Reglement van Voorziening’ door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. (artikel 6 van de statuten).

yellow

Dienstenbijlage

Leden van St. Petrus hebben recht op in het ‘Reglement van Voorziening’ omschreven diensten. Dit natura-dienstenpakket vertegenwoordigd een bepaalde waarde. U bent volkomen vrij om hier uit te kiezen. De waarde van het naturapakket wordt in mindering gebracht op de uitvaartnota. Voor u is het wel belangrijk om te weten dat wij geen geld uitkeren.

Het ‘Reglement van Voorziening’ is opgebouwd uit de volgende diensten:
• Algehele verzorging begrafenis/crematie geschiedt door een gediplomeerd uitvaartleider
• Het opdragen van de H.Mis/uitvaartdienst
• Begrafenis- of crematiekist nr. 6E met kruisje
• 100 rouwcirculaires met porti
• Advertentie in NHD, editie West Friesland, groot 250 mm
• Rouwauto
• Eén volgauto
• Leges Gemeente voor bewijs van overlijden
• Aangifte overlijden bij de Burgerlijke Stand
• Het opbaren en verzorgen van de overledene
• Diverse verstrekkingen
• Condoleanceregister

In 2016 is deze waarde vastgesteld op € 3.600.-

Indien u gebruik maakt van onze diensten, kan dit in sommige gevallen een financieel voordeel op leveren. Wij zijn immers een vereniging zonder winstoogmerk! Bijvoorbeeld diverse kortingen welke wij bedongen hebben bij onze toeleveranciers. Zoals: provisievoordeel bij de lokale media, korting bij een grafkist of grafmonument, bloemen etc.

Bent u geen lid?

St. Petrus verzorgt uitvaarten van haar leden, maar ook als u geen lid bent kunt u gewoon gebruik maken van onze diensten! Vanzelfsprekend heeft u dan geen recht op de natura waarde van het dienstenpakket.