St. Petrus

Welkom bij St. Petrus!

St.Petrus is een Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., waar de belangen van de leden -én niet-leden-, voorop staan. Wij menen dat het onderlinge karakter in het uitvaartwezen gehandhaafd dient te worden en niet ten prooi mag vallen aan commerciële doeleinden. Wij werken dan ook zónder winstoogmerk waarbij vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. St.Petrus verzorgt uitvaarten van iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of lidmaatschap. Voor eventuele vragen of andere informatie?

Belt u gerust met onze uitvaartleider: Gijs van Hulst (tel. 0229- 755 484 of 0229-238 678).

St. Petrus

Voor het melden van een overlijden belt u: 0229- 755 484

devider