St. Petrus

Welkom op de website van de uitvaartvereniging St. Petrus.

St. Petrus is een Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., waar de belangen van de leden -én niet-leden- voorop staan. Wij menen dat het onderlinge karakter in het uitvaartwezen gehandhaafd dient te worden en niet ten prooi mag vallen aan commerciële doeleinden. Wij werken dan ook zonder winstoogmerk waarbij vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. St.Petrus verzorgt uitvaarten van iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of lidmaatschap. Voor eventuele vragen of andere informatie?

Belt u gerust met onze uitvaartleider: Gijs van Hulst (telefoon: 0229-238 678).

St. Petrus

Voor het melden van een overlijden belt u: 0229- 755 484

devider